Solskydd 4550 Bow

Solskydd 4550 Bow kompletterar vårt fasadsystem 4150 på ett enkelt och estetiskt sätt. Den spänstiga bågformen ger en lätthet åt fasaden. Formen reflekterar solljuset och kan ge indirekt, mjuk belysning i rummet.

Det finns möjligheter att formge solskydden med t ex tydliga sektionsindelningar. Ytbehandling kan ytterligare framhäva profilens form och uttryck. Vårt dekorprofilprogram till bärprofilerna förstärker ytterligare karaktären på huset.

  • Utförande: Vertikalt eller horisontellt
  • Montering: Självbärande eller som sekundär konstruktion på annan bärande stomme.
  • Lameller: 190 respektive 300 mm breda
  • Monteringsbeslag: Finns för vinklar 0°, 15°, 30° respektive 45°
Utföranden

Utförande 1, 2 och 3: Friliggande lameller monteras direkt på bärprofilen, som kan ställas vertikalt eller horisontellt. Den vertikala linjen kan ytterligare förstärkas genom montage av dekorprofiler hämtade från Sapa Fasad 4150 och dess Expressive-familj.

Utförande 4: Lamellerna skruvas till änd-/gavelprofiler, vilket möjliggör prefabricering av sektioner. Sektionerna monteras vertikalt på bärprofiler av aluminium. Detta utförande ger ett stramt och homogent intryck och en tydlig visuell profil.

Utförande 1: Vertikalt
Utförande 2: Vertikalt
Utförande 3: Horisontellt
Utförande 4: Vertikalt
Montageprinciper

Solskydd 4550 Bow ger stor valfrihet med möjlighet att tillföra och förstärka arkitektoniska värden. Vi projektanpassar när det behövs. Detaljlösningar och genomarbetade avslut är viktiga. Helheten avgör vilken lösning som är bäst. Alla hus är unika genom placering, verksamhet och arkitektur.

Vertikalt montage- Självbärande konsol Brutna lamell-linjer Vertikalt montage- Hängande konsol Brutna lamell-linjer
Vertikalt montage- Markfundament Brutna lamell-linjer Horisontellt montage- Konsol med dragstag Brutna lamell-linjer
Elevationer och Detaljer

Horisontellt montage, bruten linje, självbärande

Bruten linje, vertikalt montage, självbärande konsol

Bruten linje, vertikalt montage, hängande konsol

Bruten linje, vertikalt montage, markfundament

Bruten linje, fasetterad, vertikalt montage, hängande konsol


SökÖversikt

Extranät


Nyhetsbrev

Vänligen ange en korrekt e-postadress
Produkt- och branschnyheter från Scandifasad. Registrera er idag!

Nyheter

SAPA Selection Återförsäljare

Vi kan nu stolt presentera att vi nu även är återförsäljare av sapa selection.

2023-02-01 - Läs mer

RSS feed RSS