Lyftskjutdörr 2160 S

Beskrivning

Vår lyftskjutdörr kombinerar attraktiv design med hållbarhet och maximal komfort för dig. En mycket välisolerad, robust och användarvänlig konstruktion gör den till ett utmärkt val för både nybyggnation samt ombyggnation.

2160 S är en högkvalitativ lyftskjutdörr som kombinerar en låg profilhöjd med mycket effektivt lufttäthet och utmärkta termiska egenskaper.

Konstruktionen av skjutdörren bygger på vår klassiska 2160 optimerad för mellanstorlekar och med något slimmade profiler.

Den är uppbyggd av isolerade aluminiumprofiler med karmdjup 160 mm och dörrbladsdjup 70 mm.

Den utmärkta termiska prestandan uppnås tack vare 50 mm breda glasfiberarmerade polyamidlister i kombination med 3-glas isolerrutor upp till 53 mm.

Lyftskjutdörren har lyftskjutsbeslag för mycket smidig och lätt hantering.

När man vrider handtaget 180 grader lyfts dörrbladet upp några millimeter på robusta polyamidhjul för att kunna skjutas åt sidan nästan kraftlöst. Användarvänlig och välisolerad

Isolatorer och tätningar begränsar värmeförlusterna på ett optimalt sätt och ger en hög luft- och vattentäthet vilket leder till en låg energiförbrukning och god komfort. Stabila rostfria skenor och stora korrosionsbeständiga hjul ger god hållbarhet samtidigt som dörrblad upp till 3,1 m breda glider lätt, smidigt och tyst.

Dolda infästningar, specialdesignade ändstycken och en smäcker dörrbladsprofil ger 2160 S en harmonisk design. Tröskeln har utformats för att integreras med golvet.

Flera varianter

När handtaget lyfts upp kan dörren lätt parkeras i valfritt läge. 2160 S kan även kompletteras med en låsfunktion för nattvädring. 2160 S finns i specialutförande med flerpunktslåsning, säkerhetsglas och speciella beslag för utökat inbrottsskydd, motståndsklass 2.

Lyftskjutdörr 2160 S Prestanda

Mått dörrblad. Max rekommenderad bredd 2,8 m (upp till 3,1 m möjligt i skyddat läge). Max rekommenderad höjd 2,5 m (upp till 2,8 m möjligt i skyddat läget). Rekommendationerna är framtagna med tanke på normal vindlast.

Dörrbladsvikt. Max 250 kg

Glastjocklek. 23-53 mm

Låsbara handtag. Insida alt. både in- och utsida

Lufttäthet. Klass 4 enligt EN 12207 (600 Pa)

Vattentäthet. E900 enligt EN 12208 (900 Pa)

Vindmotstånd. C3 enligt EN12210 (1200 Pa)

Utföranden. Enkelspårig, tvåspårig eller trespårig lyftskjutdörr med följande möjliga kombinationer:

Enkelspårig: Enkelflyglig, dubbelflyglig eller slide-fix-slide.
Tvåspårig: Ett skjutbart dörrblad, två skjutbara dörrblad, fix-slide-fix, dubbelflyglig med två skjutbara dörrblad, dubbelflyglig med fyra skjutbara dörrblad.
Trespårig: Tredelad med två skjutbara dörrblad, tredelad med tre skjutbara dörrblad, sexdelad med fyra skjutbara dörrblad, sexdelad med sex skjutbara dörrblad.
Beslag och kombinationsmöjligheter

Beslag

Ytbehandling HLH: Black Pearl eller Titan. Ytbehandling ZB: Aluminium eller vit.

Lyftskjutdörr 2160 S kan utföras i enkelspårigt, tvåspårigt eller trespårigt utförande med en mängd kombinationer enligt nedan.

För att öppna vrids handtaget 180° neråt, varvid dörrbladet höjs några millimeter och lätt kan skjutas åt sidan. Vid stängning sjunker dörrbladet ner igen och gummilister tätar runt om. Dörrbladen löper tyst med nylonhjul på rostfri räls och kan parkeras (sänkas) i valfritt läge.

Varje skjutbart dörrblad har spanjolett med fyra låspunkter. Handtag av aluminium och cylinderlås kan monteras på insida alt. in- och utsida.Placering i vägg

En förutsättning för att konstruktionen skall klara kraven på god energihushållning och komfort är att lyftskjutdörren placeras i väggens varma del. Detta innebär en placering så långt in i väggen som möjligt, vilket ger många fördelar.

Det ger goda förutsättningar för bra infästning och en väl fungerande fog. Risken för kondens minskar genom en högre yttemperatur. Fogen mellan karmprofil och vägg skall utföras som tvåstegstätning.

Detta innebär en yttre regnkappa med bakomvarande luftkanal, drevning med mineralull och en invändig fog som diffusionstätning.

Elevationer & detaljer

Enkelspårig


Tvåspårig


Trespårig


Detaljsnitt

Glas

Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav.

Illustrationen visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.

U-värden Lyftskjutdörr

Formel för beräkning av skjutdörrens totala U-värde med hänsysn till glas, profilandel och linjärfaktor för randzonseffekt.

Uskjutdörr= (Ag*Ug + Af*Uf + Ig*ψg)/(Ag+Af)

Beräkningarna baseras på de föreskrifter och allmänna råd som ges i BBR 2008 Kap:9.

Infästningsprinciper

Infästning av lyftskjutdörr ska ske i en stabil och anpassad väggkonstruktion. Val av montageprincip avgörs av väggtyp. Antal infästningspunkter och placering beror på lyftskjutdörrens storlek.

Tre isoleringsutföranden
• Standardmässiga glastätningar
• Inga insatser i dörrblad


2160 S Super Insulated
• Förbättrade termiska tätningar för glaspartierna
• PE-insatser i dörrbladens interlockprofiler

2160 S Super High Insulated

• Förbättrade termiska tätningar för glaspartierna
• PE-insatser i dörrbladens interlockprofiler
• PE-tilläggsfyllning vid glasfalsen
Kompakt system med utmärkt värmeisolering
Med treglas isolerrutor är 2160 S ett utmärkt val för såväl nya byggnader som renoveringsprojekt. Utan att kompromissa med sin smidiga glidfunktion erbjuder 2160 S frikostiga glasytor i kombination med en låg profilhöjd.

Den dubbla raden polyamidisolatorer ger en hög isoleringsnivå utan att påverka byggdjupet; 2160 S är och förblir ett kompakt system, endast 160 mm djupt.

Modern byggnadsstandard kan nu gå hand i hand med den komfort och bekvämlighet som erbjuds genom stora lyftskjutdörrar.
2160 S - flera utföranden

Enkelspårig

• Större glasytor
• Ingen extra profil för mittätning
• Dörrblad av lyftskjuttyp, in - eller utvändigt


Tvåspårig

• Optimerad tillverkning genom omfattande användning av klämanslutningar och speciella ändstycken.
• Fullständig tillverkning i verkstaden – ytterst lite återstår att göra på plats
• Flerpunktslåsning


Trespårig

• Tre dörrblad bredvid varandra
• Två tredjedelar av fönsterytan kan öppnas
• Samma isolatorer och tätningslister
• Enkel tillverkning med rakkapade profiler
• Profilerna kopplas samman med skruvförband
• Förformade tätningar för att täta profilskarvar


Dubbelflyglig

• Helt värmeisolerad
• Standardlåsplatta
• Installeras med klicksystem


Attraktiv design

Lyftskjutdörr 2160 S är formgiven för att erbjuda ett högpresterande skjutsystem med en attraktiv, låg profilhöjd. Systemet är utformat för att vara kompatibelt med andra produkter från som våra fasader och glaspartier.

• Tröskel kan sänkas i golvkonstruktionen för maximal tillgänglighet.
• Ventilationssystem av standardtyp kan enkelt integreras.
• Ett omfattande utbud av kompletterande profiler gör det möjligt att snyggt integrera lyftskjutdörren i byggnaden.
• Speciellt utformade ändstycken ger Sapa 2160 S en snygg och fulländad finish.
• Den omvända låsningsprincipen med låspiggar skyddade i dörrbladet istället för utskjutande i dörrkarmen skapar en säkrare och snyggare lösning.
• Interlockprofil med patenterad konstruktion betyder minimalt avbrott av glasytan.
• Enhetliga handtag kompletterar det exklusiva utseendet.


Högre prestanda
• Dräneringshål och integrerade tätningar säkerställer optimal evakuering av vatten.
• Separat dränering: två nivåer av dränering.
• EPDM-tätningar.
• Mycket effektiva tätningar mellan interlockprofilerna.
• Specialprofil för dörrblad finns vid risk för bimetalleffekt.

Enkel att montera och installera
• Lyftskjutsystemet Sapa 2160 S är utformat för att det ska vara enkelt att montera för tillverkaren. Antalet moment för att montera ett väggparti har reducerats.
• Ramar och väggpartier monteras med hjälp av excenterskruvade eller stiftadehörnvinklar. Rostfria styrvinklar garanterar perfekt linjering av hörnen.
• Alla profiler bearbetas med hjälp av specialutformade stansverktyg eller CNC-maskiner. Dräneringshål, bearbet- ningar i dörrblad och stansade hål för excenterskruvade hörnvinklar är därför mycket precisa, vilket garanterar snabb och perfekt montering.
• Ingen bearbetning behövs för att montera hjulen.
• Enkelt att installera ett centralt dräneringssystem.
• Rakkapade slutprofiler vid interlock.
• Så gott som all tillverkning sker i fabrik minimal insats på plats.
• Tillverkningsmanualer och avancerad programvara ger tillverkaren nödvändig information för att kunna arbeta effektivt.


Imponerande robusthet och hållbarhet
• En kombination av robusta profiler, skenor av rostfritt stål och polyamidhjul mednållager gör det möjligt att använda Sapa 2160 S för upp till 2,8 meter höga glas- partier utan extern förstärkning.
• En skena i rostfritt stål säkerställer mjuk manövrering av dörrbladen och förebyg- ger att ytskiktet nöts.
• Polyamidhjul i botten bär dörrblad upp till 250 kg och garanterar ändå smidig funktion.
• Dörrblad med byggdjup på 70 mm kan utrustas med glas upp till 53 mm, varför treglas och isolerglas kan användas.


Utföranden


2160 S – egenskaper
Ytbehandlingar
• Över 400 pulverlackkulörer.
• Anodiserad yta finns som tillval.
• Möjlighet till olika kulör på insida och utsida. Detta betyder att krav på en byggnads exteriör inte behöver påverka interiören.


2160 S – detaljritningar


ReferensbilderSökÖversikt

Extranät


Nyhetsbrev

Vänligen ange en korrekt e-postadress
Produkt- och branschnyheter från Scandifasad. Registrera er idag!

Nyheter

Nordbygg 2018

Succén fortsätter nu även på Nordbygg! 10-13 april ställde Sapa bygg system ut på Stockholmsmässan med en fantastisk fin monter i skandinavisk design som drog åt sig stor uppmärksamhet. Vi bjuder nedan på en bildkavalkad för alla som inte hade tillfälle att besöka mässan.

2018-04-28 - Läs mer

Nalkande helger/Semester

Vi vill informera om att den 30/4 och 11/5 har vi på Sapa stängt. När det gäller semester i juli kommer vi ha stängt veckorna 28,29 och 30.

2018-04-28 - Läs mer

Nordbygg 2018

Nordbygg 10-13 april 2018 Scandifasad AB inbjuder Er att besöka Sapa Byggsystem som presenterar ett antal nyheter, välkomna till monter C9:31.

2018-03-24 - Läs mer

Den nya generationens byggsystem!

Sapa Thermo 86 är vår nya generation högisolerade byggsystem

2015-06-25 - Läs mer

SAK Företagsmässa i Helsingborg

Möt oss på SAK Företagsmässa i Helsingborg,ta del av NYHETERNA inom modern inglasning Onsdagen den 14 januari kl. 09.00 - 13.00 Sundspärlan Helsingborg (fri parkering & fri entré) För tredje året i rad arrangeras SAK-mässan i Helsingborg en öppen spelplan för blandade branscher (se utställarlistan längst ner på sidan). Mässan erbjuder företag, företags- och näringslivsrepresentanter m.fl. att på ett trevligt sätt mötas för att nätverka, knyta nya affärskontakter och lyssna på m

2015-01-13 - Läs mer

Möt Nyheter inom modern inglasning

Scandifasad håller daglig Utställning där alla våra kunder och intressenter önskas välkomna. Tid 09.00 - 16.00 Måndag till Fredag. Besök oss få inspiration och kom i kontakt med vårt projekteringsteam, välkomna.

2014-08-04 - Läs mer

Den nya generationens byggsystem!

Möt våra system hos SAPA på Nordbygg 2014

2014-04-01 - Läs mer

Den nya generationens byggsystem!

Möt våra system hos SAPA på Nordbygg 2014

2014-04-01 - Läs mer

Grönvägg integrerad i SAPA fasadsystem 5050

AXUT Design Nytt system för dig som vill vara del i miljöförbättring. Scandifasad i samarbete med Trädgårdsteknik AB öppnar nu möjligheterna för byggmarknaden att bidra till ytterligare grön miljö.

2013-11-17 - Läs mer

Nordbygg 2014

Nordbygg 2014 Scandifasad kommer inte delta denna omgång men däremot kommer Sapa Byggsystem presentera ett antal nyheter, välkomna.

2013-03-12 - Läs mer

Nordbygg 2012

Efter ett lyckat 2011 medverkar Scandifasad även i år på Älvsjömässan Nordbygg. Årets nyheter: naturlig ventilation, fasadmodulenheter, entrédörrar med integrerade reklampaneler, foderbildande system, ljudabsorberande lameller, självkalibrerande dörrautomatik och isolerpaneler 10-16 & 32mm.

2012-03-15 - Läs mer

Fastighetsmässa i Ängelholm

Scandifasad deltar på Fastighetsmässa FASTIGHET 2012 - Hotel Erikslund, Ängelholm onsdagen den 8 februari 2012. Mässan är öppen mellan kl 17.30-21.00.

2012-01-19 - Läs mer

Nyheter Nordbygg 2010 - en succéhistoria

Nordbygg blev åter mycket givande med många nya som gamla kontakter. Vi vill tacka alla som visade intresse! Vi hoppas på ett långt och intressant samarbete.

2010-04-11 - Läs mer

Pressrelease

Efter ett lyckat 2009 medverkar Scandifasad även i år på Älvsjömässan Nordbygg. Årets nyheter: entrédörrar med integrerade reklampaneler, foderbindande system, ljudabsorberande lameller, självkalibrerande dörrautomatik

2010-02-14 - Läs mer

Pressrelease

Möt oss på Nordbygg Nordbygg är ett utmärkt forum för företag att introducera framtidens innovativa lösningar. Scandifasad medverkar i kommande mässa i samarbete med den senaste teknologins profilsystem av aluminium.

2009-07-20 - Läs mer

RSS feed RSS