Fasadsystem

Fasad 5050SG Fasadsystem med minimala glashållare
5050 SG, System Glazing består av isolerade, 50 mm breda aluminiumprofiler. Exteriöra glashållare är endast 32 mm breda medan interiöra stomprofiler är 50 mm breda. Den exteriöra glashållaren monteras lämpligen med försänkt skruv vilka kan döljas med täcklock. Fals för standardförseglade 2-glas och 3-glasisolerrutor.

Profilerna är utformade för att ge stabilitet mot dimensionerande laster. Systemet kan enkelt kompletteras med öppningsbara enheter. U-värden för fasad ska redovisas för hela fasaden.

Egenskaper

  • Välisolerade profiler
  • Stomprofiler. Rektangulära, 60-180 mm profildjup
  • Öppningbart fönster med dold båge
  • Slag- och skjutdörrar kan enkelt anslutas
  • Klassificerad enligt gällande EN-standarder
U-värden fyllningar

Fyllningar i fasad 5050 SG kan endast utföras med Vaku Paneel.Ytskikt: Glas, aluminiumplåt, stålplåt är standard

Färger: På glas och plåt enligt RAL, NCS eller
DB (Akso Nobel)
Storlekar: Min. 350x350 mm, Max 2400x4500 mm
Ljudreduktion: Kombination glas och 3 mm stålplåt Rw 42 dB
Brand: Vaku Paneelen klassas som obrännbart
U-värde: Från 0,29- 0,16 W/m2 K
Glas
Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav.

Glastjocklek: 26-41 mm alt. 46-51 mm.

Öppningsbara enheter

Fasadsystemet kan enkelt kompletteras med utåtgående fönster 4074 samt dörrar 2086. Fönster 4074 är anpassat för integrering i fasadsystemet. Fönstret kan utföras som horisontellt- eller vertikalt glidhängt utåtgående. Dörrsystem 2086 finns för inåt- respektive utåtgående samt enkel- och dubbeldörrar.

Fasadfönster 4074- Profildjup 86 mm
- Isolerade aluminiumprofiler
- Fals för 2-glas isolerruta

Dörrar 2086 SX- Profildjup 86 mm
- Isolerade aluminiumprofiler
- Inåt- eller utåtgående
- Enkel- eller pardörrar
- Fals för 2-och 3-glas

U-värden glasfasader

Formel för beräkning av fasadens totala U-värde med hänsysn till glas, profilandel och linjärfaktor för randzonseffekt.

Ufasad = ( Ag * Ug + Af * Uf + Ig * ψg ) / ( Ag + Af )

Elevationer och detaljer

Fönsterband
GlaspartierUtanpåliggande vägg

Projekt med fasader 5050

SökÖversikt

Extranät


Nyhetsbrev

Vänligen ange en korrekt e-postadress
Produkt- och branschnyheter från Scandifasad. Registrera er idag!