Fasadsystem

Fasad 4150SSG
Fasadsystemet 4150 SSG, Structural Glazing består av isolerade, 50 mm breda aluminiumprofiler. Systemet bygger på 2- eller 3-glas isolerruta med varm kant och en specialanpassad montageprofil för infästningsbeslagen. Glasen förankras med monteringsbeslagen i stomprofilen.

Vädertätning mellan glasen görs med godkänd fogmassa, vanligen svart. Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion optimerar isoleringen i profilerna.

Profilerna är utformade för att ge stabilitet mot dimensionerande laster och de sammanfogas med dolda förband. Systemet omfattar även öppningsbara enheter som enkelt integreras. U-värden för fasad ska redovisas för hela fasaden.

Egenskaper

  • Välisolerade profiler
  • Stomprofiler i flera former. Rektangulära (35-300 mm profildjup), I- och T-profiler ger stor frihet för interiör gestaltning
  • Öppningsbart fönster med dold båge
  • Slag- och skjutdörrar kan enkelt anslutas
  • Klassificerad enligt gällande EN-standarder
U-värden fyllningar

På länkarna nedan presenteras tabeller med mittpunkts U-värde för olika fyllningar. Beräkningarna baseras på de föreskrifter och allmänna råd som ges i BBR 2008 Kap:9.

Fyllning

Glasning
Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav.

Glastjocklek: 28 - 38 mmIllustrationen visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.


Öppningsbara enheterr

Fasadsystemet kan enkelt kompletteras med öppningsbart utåtgående Fasadfönster 4074 samt Dörrar 2086.

Fasadfönster 4074 är anpassat för integrering i fasadsystemet. Fönstret kan utföras som horisontellt- eller vertikalt glidhängt utåtgående.

Dörrsystem 2086 finns för inåt- respektive utåtgående, enkel- och dubbeldörrar. Entréskjutdörrar kan även utföras.U-värden glasfasader

Formel för beräkning av fasadens totala U-värde med hänsysn till glas, profilandel och linjärfaktor för randzonseffekt.

Ufasad = ( Ag * Ug + Af * Uf + Ig * ψg ) / ( Ag + Af )

På länkarna nedan presenteras tabeller med fasadens totala U-värde för olika glas och distanslister. Beräkningarna baseras på de föreskrifter och allmänna råd som ges i BBR 2008 Kap:9 och beräkningsstandarden för Curtain Wall EN 13947:2006.Elevationer och detaljer

FönsterbandGlaspartierUtanpåliggande vägg

Projekt med fasader 4150SökÖversikt

Extranät


Nyhetsbrev

Vänligen ange en korrekt e-postadress
Produkt- och branschnyheter från Scandifasad. Registrera er idag!